Rotarys 7 fokusområden

onsdag 8 februari 2023

Mona Ulvåknippa

I Rotary åstadkommer vi förändringar där vi bor antigen som enskild klubb eller tillsammans med andra. Vi samarbetar också med andra klubbar framför när det gäller internationella projekt som inriktar sig på dagens mest angelägna utmaningar runt om i världen.

I Rotary har vi 7 internationella fokusområden som var vart och ett har fler pågående projekt. Det kan vara hjälp till Ukraina, nya vattenbrunnar och hjälpa att bli självförsörjande i Afrika, Fjordtorskprojektet i Uddevalla, End Polio Now (ett av Rotarys kanske mest omfattande projekt där vi nästan är i mål), Miljöfrågor mm.

Rotarys 7 fokusområden:

  • Främja fred
  • Bekämpa sjukdomar
  • Rent vatten och hygien
  • Mödra- och barnavård
  • Stödja utbildning
  • Lokal ekonomisk utveckling
  • Skydda miljön

Rotarys sju fokusområden