Säffle

Bengt Stevensson övertar presidentskapet för Säffle Rotaryklubb 2023-06-26

Presidentens tankar inför framtiden

Inför det kommade året vill jag prioritera följande:

  • Rekrytera flera medlemmar
  • Öka klubbens synlighet i Säffle
  • Synliggöra vår BUF-fond
  • Engagera oss i något av Rotarys internationella projekt, efter beslut på klubbmöte